Đây là một thị thành nhỏ, tuy nói là
nội thất nhà bếp
một tòa tiểu thành, nhưng thực ra nó
bếp từ
chỉ to hơn thị trấn bình thường một ít thôi,
bếp từ eurosun
mà tên của nó cũng được gọi là Thanh Ngưu trấn
Bếp điện từ đơn Eurosun EU-T188
chỉ những kẻ sơn dã phụ cận ít kiến thức