Hai tiếng, Lục Thiếu Du hoàn không kịp phản ứng, trong
nội thất nhà bếp
miệng đã có hai viên yêu đan, ngay sau đó hai dòng
bếp từ
chất lỏng nóng và lạnh trong xuất hiện trong cổ họng hắn
bếp từ eurosun
Một chất lỏng nóng như lửa đốt cháy trong thân thể hắn
Bếp điện từ Eurosun EU T210
trong khoảnh khắc trong cơ thể Lục Thiếu Du giống như