dia chỉ thue hoan thue gtgt tai cau giay
va o ke khai thue tai tu liem
la ke toan tron goi tai thanh xuan
Tai ngay mau hoan thue gtgt tai my dinh
Tai ngay mau bao cao thuc tap ke toan