trong bien ban thỏa thuan nhu
duoc giao nhan tien mat do
duoc hoan thue gtgt tai thai nguyen do
toan duoc kiem toan tai vĩnh phuc do la
xac. bien ban ban giao g
mot so bien ban hop hoi dong ic