bạn có tìm hiểu về thuốc podophyllin 25 giá bao nhiêu tiền hay không vậy