Đơn hàng nông nghiệp : chăn nuôi bơ sữa
Đơn hàng cơ khí : Bảo dưỡng máy móc,
Đơn hàng chế biến thực phẩm : chế biến thịt gà, l
Đơn hàng dệt may : Nghề dệt, nhuộm, May
Đơn hàng xây dựng : làm cách nhiệt