mot cây giống miền bắcasdasd
hai cay giong mien bacad
ba CAY GIONG MIEN BACdasd
bon cây trà vàngsd
nam cay tra vang
sau cây gáo vàng
bay cay gao vang
tam cây sâm trâu
chin cay sam traua
muoi cây sưasdasd
di cay suasdasd
dau cây sưa lõi đỏsd
bay cay sua loi doas